Historia drzwi

Inspiracją jest dla nas otaczający świat. Podróże małe i duże. Dzięki uprzejmości właścicieli nieruchomości piszemy dalszy ciąg historii drzwi. Dzięki temu kreujemy trendy aby stać się jej częścią.

 

Ślepe wrota

ceglana lub kamienna imitacja drewnianych drzwi umieszczane w fasadzie grobowca - dla umarłych

 

Portale

jedne z najbardziej wyrazistych elementów zewnętrznej architektury, zwykle umieszczany pośrodku elewacji miał ścisły związek z charakterem i funkcją budowli.

 

Odrzwia

ornamentyka portalu często determinowała dekorację całej fasady, bywało, że obejmowały znajdującą się nad wejściem galerię lub cały pionowy wycinek elewacji. Drzwi stanowiły przejście z zewnątrz do wnętrza.

 

Brama obronna

jako element stałych umocnień obronnych, fortyfikacji (np. zamku, twierdzy, murów obronnych). Była stosowana od starożytności do XIX wieku. Zwykle miała formę warownej baszty o przejściu chronionym broną i zwodzonym mostem, czasem z samborzem. Bramy dodatkowo były chronione przedbramiem, z którego wykształcił się barbakan.

 

Ganek z naczółkiem

przybudówka z zewnętrznymi schodami przed wejściem do budynku, nakryta daszkiem podpartym słupkami, otwarta lub zamknięta ścianami z oknami. Często na stropie ganku budowano balkon lub niewielką izbę mieszkalną. Charakterystyczny dla dworków szlacheckich od XVI wieku, a później chałup wiejskich, stosowany także w willach podmiejskich z XIX i XX wieku.

 

Kariatydy i Atlanci

Kariatyda – podpora architektoniczna w formie postaci kobiecej, dźwigającej na głowie (podtrzymującej) element architektoniczny budowli: belkowanie, gzyms, balkon lub nadwieszoną kondygnację budynku, spełniająca funkcję kolumny. Atlant - znany był już w architekturze starożytnej jako męski odpowiednik kariatydy, a rozpowszechniony został w epoce baroku. Pochodzenie nazwy łączy ją z mitycznym Atlasem dźwigającym sklepienie nieba.

 

Drzwi klasycystyczne

drzwi stały się odzwierciedleniem wnętrza na zewnątrz przez artykulację i zdobienia. Podobnie jak współcześnie - drzwi stanowiły o charakterze wnętrza i wrażliwości architektonicznej właścicieli, funkcji budynku, jego mieszkańcach lub użytkownikach. Wraz z industrializacją społeczeństwa, wzrostem demograficznym i koniecznością szybszej budowy elewacja budynku stała się prostym tłem dla ozdobnych elementów: okien, dachu, drzwi, balustrady, ogrodzenia itd. Niezmiennie jednak, podobnie jak oczy są zwierciadłem duszy, tak drzwi są duszą budynku, sprawiają, że surowe materiały budowlane w konstrukcji jednorodzinnej nazywamy - domem.